Lejebetingelser

Paragraf
 1. Udlejer bekræfter herved at være ejer ovenstående campingvogn, og vil ved udlejning stille campingvognen til rådighed for lejeren i den periode der er nævnt i kontraktens §4
 2. Lejer skal, medmindre andet aftales, afhente og returnere vognen på udlejers adresse.Ved forsinket eller manglende returnering er udlejer forpligtet til at betale leje for det tidsrum forsinkelsen udgør, 500 kr. pr. påbegyndt ny dag.
 3. Hvis vognen, på grund af en tidligere lejers misligholdelse, ikke står til rådighed for ny lejer på det aftalte tidspunkt, er udlejer uden ansvar for dette. Den nye lejer kan opsige aftalen øjeblikkeligt og er berettiget til at modtage det fulde beløb retur(§5)
 4. Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet i §5 i kontrakten og forfalder ved bookning af vognen. Vognen betragtes først for reserveret når beløbet er modtaget.
 5. Depositum og leje betales ved reservering af vognen.
 6. Depositum tilbagebetales senest 5 arbejdsdage efter returnering.
 7. Parterne erklærer at de har sat sig ind i de beskrevne regler og at det herudover er reglerne i ”aftaleloven”, ”forbrugeraftaleloven” og ”købeloven”, der er gældende.
 8. Vognen er forsikret med kasko forsikring. Såfremt campingvognen er skyld i en skade, vil det være denne forsikring, der dækker. Skader, der sker under kørsel, vil være dækket af lejers bilforsikring.
 9. Hvis der skal gøres brug af forsikringen, forpligter lejer sig til, at betale forsikringens selvrisiko: 2.500,- kr. Lejer erklærer, at han/hun har kørekort og har den fornødne kundskab til at betjene campingvognen.
 10. Det er lejers ansvar, at campingvognen kun trækkes efter en bil, der må køre med en campingvogn af denne størrelse, se §2
 11. Ansvaret for skader, der opstår i lejeperioden påhviler lejer. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af campingvognen. Udlejer er endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter ved campingvognen.
 12. Lejekontrakten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå ud af-, eller i forbindelse med lejekontrakten, skal afgøres ved de almindelige domstole.